Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 

 

Lekcje geografii Zagadnienia geograficzne Pomoce geograficzne Ważne dla uczniów Konkursy geograficzne Zadania domowe  
 
         

 

 

W przyszłym roku zostanie utworzona klasa o nazwie: turystyczno-biznesowa z rozszerzeniem matematyki i geografii. Wszystkie osoby, które będą się decydować na wybór takiego rozszerzenia, z pewnością będą już miały pewne plany co do własnej przyszłości.

Poniżej prezentuję informacje ułatwiające przyszłą decyzję w sprawie wyboru kierunku studiów osobom, które wybrały lub zamierzają wybrać geografię jako rozszerzenie w szkole ponadgimnazjalnej

Wynik egzaminu maturalnego z geografii jest uwzględniany przez wiele uczelni oferujących następujące kierunki studiów:

 

- archeologia;
- bankowość;
- ekonomia;
- europeistyka;
- filozofia;
- finanse;
- geodezja i kartografia;
- geofizyka;
- geografia;

- geologia;

- gospodarka przestrzenna;
- górnictwo i geologia;
- historia;
- menagement;
- metody ilościowe i systemy informatyczne;
- ochrona środowiska;
- prawo;
- przyrodoznawstwo;

- socjologia;

- stosunki międzynarodowe;
- studia azjatyckie;
- studia matematyczno-przyrodnicze;
- turystyka;
- turystyka i rekreacja;
- wychowanie fizyczne;
- zarządzanie

 

Poniżej oprócz wymienionych, głównych kierunków, znajduje się jeszcze wiele innych propozycji kierunków studiów, gdzie obecnie absolwenci szkół mogą się ubiegać o przyjęcie, jeśli wybrali na maturze geografię w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
 

Kierunek studiów

Wybrane uczelnie, na których geografia jest uwzględniana przy kwalifikacji na studia

Administracja

Geografia jest w grupie przedmiotów wymaganych i towarzyszy jej najwyższy przelicznik np. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim lub Opolskim, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Uniwersytecie Śląskim lub Wrocławskim

Archeologia

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Warszawskim (zakres rozszerzony)

Architektura i urbanistyka

Jeden z przedmiotów uwzględniany Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Architektura krajobrazu

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (zakres rozszerzony)

Astronomia

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Automatyka i robotyka

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Bankowość

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie w Krakowie

Bezpieczeństwo Narodowe

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Biofizyka

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i na Uniwersytecie Warszawskim (zakres rozszerzony)

Edukacja Techniczno-Informacyjna

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Ekologiczne Źródła Energii

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Ekonomia

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu i w Tarnowie, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a także Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (poziom rozszerzony)

Etnologia

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Warszawskim (zakres rozszerzony)

Europeistyka

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (zakres rozszerzony)

Filologie obce:

Jeden z przedmiotów uwzględniany na wszystkich uczelniach

Filozofia

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Finanse i bankowość

Finanse i rachunkowość

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (poziom rozszerzony)

Fizyka

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Geodezja i kartografia

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Geofizyka

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Geografia

Najważniejszy przedmiot na każdej uczelni (zakres rozszerzony)

Geologia

Najważniejszy przedmiot na każdej uczelni (zakres rozszerzony)

Gospodarka przestrzenna

Najważniejszy przedmiot uwzględniany na Politechnice Krakowskiej, na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Rolniczym i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim (poziom rozszerzony)

Górnictwo i geologia

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Historia

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (poziom rozszerzony)

Informatyka

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Informatyka i ekonometria

Jeden z przedmiotów uwzględniany na uczelniach

Informatyka stosowana

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Inżynieria materiałowa

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Inżynieria środowiskowa

Najważniejszy przedmiot uwzględniany na Akademii Górniczo Hutniczej i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Kulturoznawstwo

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Leśnictwo

Najważniejszy przedmiot uwzględniany na Uniwersytecie Rolniczy w Krakowie

Menagement

Jeden z przedmiotów uwzględniany Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (zakres rozszerzony)

Menagement - Online business and marketing

Jeden z przedmiotów uwzględniany Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Menagement - Project Menagement

Jeden z przedmiotów uwzględniany Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Metalurgia

Jeden z przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Metody ilościowe i systemy informatyczne

Jeden z przedmiotów uwzględniany na uczelniach, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (poziom rozszerzony)

Nauczanie o rodzinie

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Neofilologia

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Ochrona środowiska

Najważniejszy przedmiot uwzględniany na Politechnice Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu i Uniwersytecie Warszawskim (zakres rozszerzony)

Ogrodnictwo

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Politologia

Jeden z przedmiotów uwzględniany na uczelniach

Prawo

Przykładowo na pięcioletnich studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Prawo, geografia jest w pierwszej kategorii na równi z historią i matematyką jako najważniejszy przedmiot brany pod uwagę (język polski jest przedmiotem 2 kategorii), także na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytecie Warszawskim (zakres rozszerzony)

Przyrodoznawstwo

Obecnie szkolenie poszerzające kwalifikacje do nauczania przyrody jest organizowane w Instytucie geograficznym UJ

Psychologia

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim (zakres rozszerzony)

Relacje miedzykulturowe

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Socjologia

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim (zakres rozszerzony)

Sport

Jeden z przedmiotów uwzględnianych na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Stosunki międzynarodowe

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Studia Azjatyckie

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Studia historyczno-społeczne

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Studia matematyczno - przyrodnicze

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Teologia

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Turystyka historyczna

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (zakres rozszerzony)

Turystyka religijna

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Turystyka i rekreacja

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ale również na wszystkich innych uczelniach

Wychowanie fizyczne

Jeden z ważniejszych przedmiotów uwzględniany na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Jeden z przedmiotów uwzględniany Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Zarządzanie (i marketing)

Zarządzanie biznes i marketing w sieci

Zarządzanie - Reklama i komunikacja społeczna

Zarządzanie - Zarządzanie firmą

Zarządzanie - Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie - Zarządzanie personelem

Zarządzanie projektami, sprzedażą i logistyką

Zarządzanie informacją

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jeden z przedmiotów uwzględniany, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (zakres rozszerzony)

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku spisu lekcji ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba