Bieżące informacje Geografia Informatyka Matematyka Praca w szkole Wycieczki  

 

 

 

Lekcje informatyki Ważne dla uczniów Zadania dla uczniów Testy  

 

Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące  
         

 

 

 

Klasa I

 

Lekcja 1. Organizacja zajęć z informatyki - BHP, regulamin pracowni, materiał nauczania i wymagania edukacyjne

Lekcja 2. Elementy komputera i ich funkcje

Lekcja 3. Zadania systemu operacyjnego

Lekcja 4. Operacje na plikach i folderach

Lekcja 5. Zarządzanie oprogramowaniem. Instalacja i usuwanie programów

Lekcja 6. Profilaktyka antywirusowa

Lekcja 7. Podstawy pracy w lokalnych sieciach komputerowych

Lekcja 8. Internet - globalna sieć komputerowa

Lekcja 9. Wykorzystanie przeglądarki internetowej do korzystania z zasobów internetu

Lekcja 10. Konfiguracja konta pocztowego

Lekcja 11. Obsługa konta pocztowego

Lekcja 12. Forum, chaty i komunikatory, a ochrona danych osobowych

Lekcja 13. Grafika rastrowa

Lekcja 14. Przekształcanie map bitowych

Lekcja 15. Grafika wektorowa

Lekcja 16. Zastosowanie narzędzi do obróbki obiektu w grafice wektorowej

Lekcja 17. Łączenie map bitowych z grafiką wektorową

Lekcja 18. Tworzenie prostych animacji

Lekcja 19. Tworzenie klipów multimedialnych

Lekcja 20. Elementy okna pakietu Office

Lekcja 21. Redagowanie dokumentów

Lekcja 22. Obróbka wielostronicowego dokumentu

Lekcja 23. Tworzenie i formatowanie tabel

Lekcja 24. Operacje w tabelach

Lekcja 25. Edytor graficzny

Lekcja 26. Wykorzystanie szablonów dokumentów

 

 

Klasa II

Lekcja 1. Podstawy tworzenia algorytmów

Lekcja 2. Środowisko w Logomocji

Lekcja 3. Stosowanie algorytmów w rozwiązywaniu wybranych problemów

Lekcja 4. Obliczanie pól figur geometrycznych w programie Logomocja

Lekcja 5. Animacje w Logomocji

Lekcja 6. Elementy okna arkusza kalkulacyjnego

Lekcja 7. Adresowanie względne i bezwzględne

Lekcja 8. Zastosowanie adresowania mieszanego

Lekcja 9. Formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

Lekcja 10. Serie danych i projektowanie tabeli

Lekcja 11. Proste obliczenia z wykorzystaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego

Lekcja 12. Zastosowanie funkcji matematycznych

Lekcja 13. Wykorzystanie funkcji statystycznych w obliczeniach

Lekcja 14. Ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji, zagnieżdżanie funkcji

Lekcja 15. Graficzna prezentacja danych statystycznych

Lekcja 16. Tworzenie wykresów matematycznych

Lekcja 17. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania problemów

Lekcja 18. Wykorzystanie narzędzi do prowadzenia bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Lekcja 19. Osadzanie obiektów arkusza w tworzonym dokumencie

Lekcja 20. Tworzenie prezentacji multimedialnych

Lekcja 21. Projektowanie slajdów. Widok wzorca slajdu

Lekcja 22. Obiekty graficzne, audio i wideo w prezentacji

Lekcja 23. Zastosowanie hiperłączy i przycisków akcji

Lekcja 24. Animacje w slajdach

Lekcja 25. Przygotowanie sprawozdań i zestawień danych

 

plik do sprawdzianu

   
   

 

   
   

^ Powrót do początku spisu lekcji ^

   
         
         

 

® Piotr Zięba